Układ

– …w zamian za opuszczenie granic: dwadzieścia procent od dochodu z połowy królestwa. Dochód netto czy brutto?