Piramidalny biznes

– Dodamy stragany, parking dla rydwanów i koszty zaczną się zwracać.