Rysunki - zestaw 2

Graphic design example: cartoon

“And this is our Wi-Fi access point.”

Graphic design example: cartoon

“It is a fire escape plan, Henry.”

Graphic design example: cartoon
Graphic design example: cartoon
Graphic design example: cartoon

“OK, you were right. It wasn’t a duck.”

Szczegóły projektu

Rysunki, publikowane w różnych czasopismach i gazetach - zestaw 2.

  • Klient: różni
  • Opracowanie: koncepcja, projekt i realizacja