Zajęcia na basenie

– Dzisiaj przećwiczymy strategie przetrwania na rynkach o silnej konkurencji.