PIRP online

Szczegóły projektu

Przykłady bannerów graficznych, ilustrujących webinaria i inne wydarzenia online Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

  • Klient: PIRP
  • Opracowanie: Koncepcja i projekt graficzny