Strona korporacyjna Grupy PWN

Design example - website
Design example - website
Design example - website

Szczegóły projektu

Projekt graficzny strony korporacyjnej Grupy PWN.

pwn.pl

  • Klient: Grupa PWN
  • Opracowanie: Koncepcja, projekt i makiety funkcjonalne