Diagnoza

– Po ostatniej zwyżce giełdowej bardzo się panu poprawiło ciśnienie.