Rysunki - zestaw 1

Graphic design example: cartoon
Graphic design example: cartoon

“Bad news, gentlemen. They’re opening a French restaurant nearby.”

Graphic design example: cartoon

“Please remember that the first answer counts.”

Graphic design example: cartoon

“I hope you have a good surgeon around here.”

Graphic design example: cartoon

“I said a skull Mr Jones, a skull!”

Szczegóły projektu

Rysunki, publikowane w różnych czasopismach i gazetach - zestaw 1.

  • Klient: różni
  • Opracowanie: koncepcja, projekt i realizacja